Domov / Rezultati iskanja / CNC programer/operater

CNC programer/operater

Vsebina programa

Cilj programa je pridobiti znanje priprave CNC programa in operiranja s CNC strojem. Udeleženci so sposobni samostojno izrisati enostaven 3D model v programu SolidWorks in izdelati kompleksen program 3-osnega frezanja in kombinirane stružno-frezalne obdelave v programu SolidCAM. Za omenjene obdelave znajo predpisati primerno tehnologijo in izbrati ustrezno strategijo. Pripravijo CNC stroj na delo in program simulirajo ter ga izvedejo na stroju.

Program je namenjen

  • Vsem odraslim
  • Brezposelnim
  • Podjetnikom
  • Zaposlenim
  • Mlajšim odraslim

Način izvedbe

  • Tečaj

POTREBNI POGOJI ZA VPIS V PROGRAM

Poprejšnja izobrazba

Najmanj 3-letna poklicna šola

Drugi potrebni pogoji

Program je namenjen zaposlenim v proizvodnih dejavnostih in infrastrukturi obenem pa je zasnovan tudi za udeležence brez predhodne tehnične izobrazbe, saj daje potrebna znanja in spretnosti za kar najhitrejšo adaptacijo v tehnološko zahtevno proizvodnjo, v kateri pa se, odvisno od sposobnosti udeleženca nadaljuje individualna karierna pot posameznika.

Naziv pridobljene poklicne/strokovne izobrazbe

/

Javna veljavnost programa

Ne, program ni javnoveljaven

Vrsta izobraževanja

Certifikatni sistem nacionalnih poklicnih kvalifikacij (NPK)

Vsebinsko področje izobraževanja

Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo
Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo

Oseba za stike

Polonca Hafner Ferlan
04 280 40 27
polonca.hafner.ferlan@sckr.si

Naziv ustanove

Kraj izvajanja programa

Šolski center Kranj, Kidričeva cesta 55, 4000 Kranj

Trajanje programa

Ure: 40

Termin izvedbe programa

  • 1.10.2024 - 23.12.2024 ŠC Kranj, Kidričeva cesta 55, Kranj

Skip to content