Domov / Rezultati iskanja / Upravljanje z medgeneracijskimi razlikami na delovnem mestu (Managing Generational Differences at Work)

Upravljanje z medgeneracijskimi razlikami na delovnem mestu (Managing Generational Differences at Work)

Vsebina programa

Udeleženci programa se naučijo razlikovati med generacijo "bebyboomersov" in generacijo veteranov, med generacijo X in generacijo "bebyboomersov", med generacijo Y (e-generacijo) in generacijo "bebyboomersov", razlikovati med dejstvi in miti o generaciji Veteranov, ugotoviti, kako osebne vrednote vplivajo na organizacijo, prepoznati vpliv medgeneracijskih razlik na timsko delo, prilagoditi svoj pristop, da bi bolje komunikacirali z drugimi, preokviriti svoje zaznave in razlage vedenja drugih, katere so najpogostejše ovire, ki so povezane z medgeneracijskimi temami, katere so razlike in vrednotni sistemi, ki lahko povzročijo konflikte v različnih generacijah, kateri so najboljši načini ravnanja, ki bodo pripomogli k izogibanju konfliktom, reševanju težav in izboljševanju produktivnosti, ugotoviti, kako se generacijske identitete preslikajo v različna vedenja na delovnem mestu. Udeleženci znajo uporabiti medgeneracijske razlike kot strateško prednost za tim/delovno skupino/organizacijo, povezati vrednote podjetja z notranjimi medosebnimi odnosi v timu/skupini. Praktično preizkusijo, kako razlike in odnose upravljati in izboljšati; povečajo sposobnost prepoznavanja, upravljanja in zavestnega preoblikovanja notranjih stanj in notranjih stanj pri drugih; razvijejo učinkovite strategije za "rekrutiranje in obdržanje" zaposlenih iz različnih generacij. Teme programa so: pomen vrednot v timu/skupini, predstavitev vrednot v podjetju, vrednote kot temeljni kodeks podjetja, vrednote v konkretnem timu/skupini, hierarhija vrednot, "kupovanje" vrednot, vpliv vrednot na medosebne odnose, generacijske razlike – posledica različnih vrednot, vpliv vrednot na nastajanje problemov in konfliktov in njihovo reševanje, štiri generacije v delovnem procesu, identificirati štiri generacije v delovnem okolju v Evropi, identificirati vplive delovnega mesta, ki pomagajo definirati generacijo Builder, identificirati smernice, da dosežemo optimalno aktivnost generacije Builder v vaši organizaciji, razlikovati med generacijo Boomer in generacijo Builder, identificirati napotke za doseganje najboljših rezultatov z generacijo Boomer, identificirati učinke zgodovinskih dogodkov na generacijo X, razlikovati med generacijo X in generacijo Boomer, identificirati napotke za doseganje najboljše aktivnosti člana generacije X v vaši organizaciji, razlikovati med e-generacijo in generacijo Boomer, identificirati napotke za doseganje najboljših rezultatov e-generacije, pregled simulacije (gost - strokovnjak), razlike med generacijami, razlikovanje med vrednotami različnih generacija na delovnem mestu, identifikacija razlik v vrednotnih sistemih, ki lahko povzročijo konflikt med različnimi generacijami, identifikacija sestavin organizacijske kulture, identificirati, kako osebne vrednote vplivajo na organizacije, upravljanje z notranjimi stanji in medgeneracijskimi razlikami, notranja stanja in čustva, prepoznavanje "neželenih" notranjih stanj v timu/skupini in možnost vpliva nanje, ustvarjanje želenih stanj, uporaba komunikacije za spremembo notranjih stanj, sidranje želenih stanj.

Program je namenjen

  • Vsem odraslim

Način izvedbe

  • Seminar
  • Predavanje
  • Delavnica
  • Praktično delo
  • Drugo
  • individualni trening

Drugo

Program je izjemno praktično naravnan.

POTREBNI POGOJI ZA VPIS V PROGRAM

Poprejšnja izobrazba

Najmanj 4-letna srednja šola

Naziv pridobljene poklicne/strokovne izobrazbe

/

Javna veljavnost programa

Ne, program ni javnoveljaven

Vrsta izobraževanja

Dopolnilno izobraževanje

Vsebinsko področje izobraževanja

Poslovne in upravne vede, pravo
Poslovanje in upravljanje, menedžment

Oseba za stike

Jelica Pegan Stemberger
01/520 0670
jelica@glottanova.si

Naziv ustanove

Kraj izvajanja programa

Ljubljana ali po dogovoru

Trajanje programa

Ure:

Termin izvedbe programa

Skip to content