Domov / Rezultati iskanja / Uporabna slovenščina za albansko govoreče

Uporabna slovenščina za albansko govoreče

Vsebina programa

"Tematski sklopi 1. Abeceda (Slovenska pisava: latinica; Spoznavanje slovenske abecede; Seznanitev z velikimi in mali tiskanimi črkami v slovenščini) 2. Pisanje v slovenščini (Velike in male tiskane črke Vadenje pisanja velikih in malih tiskanih črk; Besede povezane v stavke; Pisanje v slovenščini – prepis besedila, dopolnjevanje stavkov, tvorjenje krajših besedil: razglednica, SMS-sporočilo; Branje besed, povedi in krajših sestavkov) 3. Številke (Poimenovanje številk od 0 do 20; Poimenovanje desetic, stotic, tisočic …; Zapis številk z besedo; Zapis datuma) 4. Predstavimo se (Pozdravi; Predstavljanje v slovenščini; Tikanje, vikanje; Poklici – ženska/moška oblika; Izpolnjevanje obrazca) 5. Moja družina (Poimenovanja članov ožje in širše družine; Predstavitev družinskega drevesa; Praznovanje rojstnih dni v družini; Pisanje vabila na rojstni dan in zahvale; Pogovor o vsakodnevnih opravil v družini) 6. Oblačila in obutev (Poimenovanje oblačil in obutve; Pogovor v trgovini – nakup oblačil; Spoznavanje pridevnikov Izražanje svojine: moj, tvoj, njegov …; Vaje po vzorcu: Včeraj sem kupil/a …) 7. Hrana, pijača (Poimenovanje živil, zelenjave, sadja, mlečnih in mesnih izdelkov, pijač; Vadenje uporabnih vsakodnevnih pogovorov o hrani in pijači; Pravilna uporaba rodilnika; Barve, enote in cene izdelkov; Recepti (uporaba glagolov)) 8. Pri zdravniku (Poimenovanje delov telesa; Kako poteka dialog z zdravnikom, zobozdravnikom in s farmacevtom; Bolezenske težave in ostale bolezni; Zdrav način življenja; Opis poti) 9. Vreme in čas (Poimenovanje časa: del dneva, dnevi v tednu, meseci, letni časi; Ura in pravilna uporaba številk; Različne dnevne dejavnosti; Branje in iskanje informacij v sporedu; Kakšno je/bo vreme; vremenska napoved) 10. Dom/stanovanje (Poimenovanje stavb, prostorov in predmetov; Branje in razumevanje besedil o najemu stanovanja in ureditvi doma; Analiza malih oglasov in tvorjenje besedil; Ednina, dvojina, množina; Kdo in kaj?) 11. Šola/izobraževanje (Spoznavanje besedišča, povezanega s šolo in izobraževanjem; Poimenovanje šolskih predmetov; Pisanje opravičila in branje šolskih obvestil Vaje na temo: pogovor na govorilnih urah; Pridobivanje informacij o izobraževanjih s pomočjo spleta) 12. Uporabne informacije (Slovarček uporabnih besed, besednih zvez in fraz; Glagol v sedanjiku; Raba prislovov (včeraj, danes, jutri, potem …); Osebni zaimki (jaz, ti, on, ona …)"

Program je namenjen

  • Priseljencem

Način izvedbe

  • Tečaj
  • e-izobraževanje

POTREBNI POGOJI ZA VPIS V PROGRAM

Za vpis v program ni potrebno izpolniti nobenih pogojev.

Naziv pridobljene poklicne/strokovne izobrazbe

/

Javna veljavnost programa

Ne, program ni javnoveljaven

Vrsta izobraževanja

Dopolnilno izobraževanje

Vsebinsko področje izobraževanja

Umetnost in humanistika (jeziki, umetnost, humanistika)
Usvajanje jezikov (drugih, tujih, znakovnih, prevajalstvo)

Oseba za stike

Ana Patricija Košir, Helena Škafar
03/ 757 18 20, 03 757 18 17
sic.izobrazevanje@guest.arnes.si

Naziv ustanove

Kraj izvajanja programa

Slovenske Konjice

Trajanje programa

Ure: 50

Termin izvedbe programa

  • 1.10.2023 - 30.9.2024 Slovenske Konjice

Skip to content