Domov / Rezultati iskanja / Tečaj nemščine kot priprava na zaposlitev v tujini - obnovitveni tečaj

Tečaj nemščine kot priprava na zaposlitev v tujini - obnovitveni tečaj

Vsebina programa

"1. Besedišče (Pozdravi, predstavitev sebe in drugih, črkovanje; telefoniranje, števila do 1000, vprašati po poklicu in poreklu ter postavljati vprašanja, poimenovanje in opisovanje predmetov, v restavraciji; naročiti, plačati, nakupovanje živil, prosti čas, delovni dan, vprašati po informacijah, ura – čas, dogovoriti se (za srečanje, sestanek). 2. Pisno izražanje (Življenjepis – Europass, prijava na delovno mesto, opis oseb, dogodkov, kratka obnova, kratka obvestila, opomnik) 3. Slušno razumevanje (Razgovor z delodajalcem, različna kratka obvestila in navodila, obvestila po radiu in TV, telefonska sporočila, pogovori o vsakodnevnih dogodkih in opravilih, izpolnjevanje različnih obrazcev (banka, pošta, razne prijavnice), prošnja, pritožba, reklamacija, mnenja in poročila, pisni sestavek) 4. Govorna sposobnost (Priprava oseb na zaposlitveni razgovor (vključno s simulacijo zaposlitvenega razgovora, predstavitev osebe na razgovoru z delodajalcem, podajanje opisov oseb, pokrajin, dogodkov) 5. Uporaba spleta pri iskanju zaposlitve (iskanje informacij po spletu, pomoč prevajalnika pri pisanju vloge za zaposlitev, on-line vaje za učenje tujega jezika, ipd.) 6. Zaključni preizkus znanja (Pisni test: preverjanje bralnega, slušnega razumevanja in pisnega izražanja; Ustni izpit: osebna predstavitev)"

Program je namenjen

  • Vsem odraslim

Način izvedbe

  • Tečaj

POTREBNI POGOJI ZA VPIS V PROGRAM

Poprejšnja izobrazba

/

Delovne izkušnje

Program je namenjen osebam, ki se nameravajo zaposliti v tujini. V program se lahko vključijo udeleženci z osnovnim znanjem tujega jezika, ki želijo osvežitev in nadgradnjo svojega znanja.

Naziv pridobljene poklicne/strokovne izobrazbe

/

Javna veljavnost programa

Ne, program ni javnoveljaven

Vrsta izobraževanja

Dopolnilno izobraževanje

Vsebinsko področje izobraževanja

Umetnost in humanistika (jeziki, umetnost, humanistika)
Usvajanje jezikov (drugih, tujih, znakovnih, prevajalstvo)

Oseba za stike

Ana Patricija Košir, Anja Švab Podkubovšek
03/ 757 18 20, 03 757 18 29
anja.svabp@sc-konjice-zrece.si

Naziv ustanove

Kraj izvajanja programa

Slovenske Konjice

Trajanje programa

Ure: 50

Termin izvedbe programa

  • 1.10.2023 - 30.9.2024 Slovenske Konjice

Skip to content