Domov / Rezultati iskanja / Slovenščina kot drugi in tuji jezik - vstopna raven A1

Slovenščina kot drugi in tuji jezik - vstopna raven A1

Vsebina programa

1. osnovni nabor besed in besednih zvez; 2. razumevanje osnovnih predvidljivih podatkov v kratkih, preprostih vsakdanjih pisnih in (počasi in razločno) govorjenih besedilih; 3. razumevanje zelo kratkih, preprostih pisem in sporočil; 4. sledenje počasi in jasno posredovanim navodilom in napotkom; 5. posredovanje osebnih podatkov (govorno in pisno); 6. pisanje preprostih sporočil in pisno odgovarjanje na preprosta vprašanja; 7. preprosto pogovarjanje o osebnih in zelo predvidljivih stvareh; 8. preprosto opisovanje oseb, predmetov, krajev; 9. preprosto sporazumevanje v znanih vsakodnevnih situacijah pri pridobivanju dobrin in storitev (npr. v trgovini, restavraciji, pri osebnih izmenjavah …).

Program je namenjen

/

POTREBNI POGOJI ZA VPIS V PROGRAM

Za vpis v program ni potrebno izpolniti nobenih pogojev.

Naziv pridobljene poklicne/strokovne izobrazbe

/

Javna veljavnost programa

Da, program je javnoveljaven

Vrsta izobraževanja

Dopolnilno izobraževanje

Vsebinsko področje izobraževanja

Umetnost in humanistika (jeziki, umetnost, humanistika)
Usvajanje jezikov (drugih, tujih, znakovnih, prevajalstvo)

Predstavitveni video

Kraj izvajanja programa

Slovenske Konjice

Trajanje programa

Ure:

Termin izvedbe programa

  • 1.10.2023 - 30.9.2024 Slovenske Konjice

Skip to content