Domov / Rezultati iskanja / Trgovec

Trgovec

Vsebina programa

Program je namenjen

  • Vsem odraslim

Način izvedbe

  • Predavanje
  • e-izobraževanje
  • Praktično delo

Drugo

Število vpisnih mest je 15.

POTREBNI POGOJI ZA VPIS V PROGRAM

Poprejšnja izobrazba

Najmanj popolna osemletka / devetletka

Naziv pridobljene poklicne/strokovne izobrazbe

prodajalec / prodajalka

Javna veljavnost programa

Da, program je javnoveljaven

Vrsta izobraževanja

Srednje poklicno izobraževanje

Vsebinsko področje izobraževanja

Poslovne in upravne vede, pravo
Prodaja (trgovina) na debelo in drobno

Kraj izvajanja programa

Slovenske Konjice

Trajanje programa

3 leta

Termin izvedbe programa

  • 1.10.2023 - 30.9.2024 Slovenske Konjice

Skip to content