Domov / Rezultati iskanja / Bolničar - negovalec

Bolničar - negovalec

Vsebina programa

Program je namenjen

  • Vsem odraslim

Način izvedbe

  • Predavanje
  • e-izobraževanje
  • Organizirano samostojno učenje
  • Praktično delo

Drugo

Število vpisnih mest je 15.

POTREBNI POGOJI ZA VPIS V PROGRAM

Poprejšnja izobrazba

Najmanj popolna osemletka / devetletka

Naziv pridobljene poklicne/strokovne izobrazbe

bolničar-negovalec / bolničarka-negovalka

Javna veljavnost programa

Da, program je javnoveljaven

Vrsta izobraževanja

Srednje poklicno izobraževanje

Vsebinsko področje izobraževanja

Zdravstvo in socialna varnost
Zdravstvena nega in babištvo

Kraj izvajanja programa

Slovenske Konjice

Trajanje programa

Letniki: 3

Termin izvedbe programa

  • 1.10.2023 - 24.6.2024

Skip to content