Domov / Rezultati iskanja / 020 Vodenje timov in psihološka varnost

020 Vodenje timov in psihološka varnost

Vsebina programa

Delavnica je namenjena vsem, ki se želijo na delovnem mestu počutiti bolj suvereno, kadrovskim strokovnjakom vseh nivojev in predvsem vodjem, ki bodo na delavnici prejeli napotke, kako nuditi podporo in zaupanje, kako izraziti kompetentnost in prožnost, a hkrati ohraniti doslednost in predvsem, kako oblikovati okolje, v katerem se bodo zaposleni počutili varno. Ali si upate postaviti vprašanje, ko česa ne veste, ne znate ali ne razumete? Ali upate sodelavca opozoriti na nastalo napako ali se morda z njim ne strinjati? Ali vaša delovna sredina oz. tim sodelavcev sploh pričakuje, da spregovorite in posredujete svoje mnenje? Psihološka varnost kot oblika posameznikovega kognitivnega stanja je pogosto del organizacijske kulture in prepričanj, ki pomembno definirajo nivo vlaganj osebnih virov in energije v delo, ki ga posamezniki opravljajo. Če si želite pri svojem delu delati manj napak, večkrat prevzeti pobudo ali celo tveganje za uspešno izveden projekt, poenostaviti komunikacijo s sodelavci in dvigniti splošno raven zadovoljstva na delovnem mestu, se pridružite delavnici, ki bo imela tudi praktičen značaj.

Program je namenjen

  • Vsem odraslim
  • Starejšim
  • Brezposelnim
  • Podjetnikom
  • Strokovnjakom (pedagogi, andragogi, vodilni, vodstveni ...)
  • Staršem
  • Zaposlenim
  • Študentom

Način izvedbe

  • Delavnica

Drugo

Vsebina izobraževanja: - Anatomija in razvoj psihološke varnosti - Vedenjsko kognitivni model psihološke varnosti - Psihološka varnost vs. boj ali beg (orodja za samomotivacijo in za motiviranje sodelavcev) - SCARF model - Psihološka varnost in povratna informacija – orodje za povečanje svojega osebnega vpliva - Zaupanje–odnosi–rezultati - Psihološka varnost in izzivi vodenja: kako preiti iz nezavednih programov v zavestno vodenje - Oblikovanje odličnih ekip prihodnosti: kako pri zaposlenih spreminjati manj zaželena vedenja

POTREBNI POGOJI ZA VPIS V PROGRAM

Za vpis v program ni potrebno izpolniti nobenih pogojev.

Naziv pridobljene poklicne/strokovne izobrazbe

/

Javna veljavnost programa

Ne, program ni javnoveljaven

Vrsta izobraževanja

Dopolnilno izobraževanje

Vsebinsko področje izobraževanja

Osnovne in splošne izobraževalne aktivnosti/izidi
Osebne spretnosti in osebnostni razvoj

Kraj izvajanja programa

CDI Univerzum, Grošljeva 4, 1000 Ljubljana

Trajanje programa

Ure: 9:00 - 14:00

Termin izvedbe programa

  • 10.10.2023 - 10.10.2023 CDI Univerzum, Grošljeva 4, 1000 Ljubljana.

Cena programa

95,00 €

Skip to content