Domov / Rezultati iskanja / Operater/operaterka na CNC stroju

Operater/operaterka na CNC stroju

Vsebina programa

Poklicne kompetence kandidata: načrtuje, pripravi, izvede in kontrolira lastno delo, uporablja racionalen pristop pri rabi energije, materiala in časa, zagotavlja delovno varnost in upošteva okoljevarstvena načela, uporablja računalniško opremo in programska orodja, poslovno komunicira s sodelavci in poslovnimi partnerji, razvija podjetniške lastnosti, spretnosti in vedenje, snuje in riše enostavne konture in programira CNC-stroj, vpenja orodja, pritrdi obdelovance in nastavi strojne parametre, uporablja pregledovalnike CAD podatkov in NC programov, izpolnjuje spremljajočo delovno dokumentacijo in dokumente, vezane na proces obdelave.

Program je namenjen

  • Vsem odraslim

Način izvedbe

  • Tečaj

Spletna stran programa

POTREBNI POGOJI ZA VPIS V PROGRAM

Poprejšnja izobrazba

/

Drugi potrebni pogoji

Znanja s področja poznavanja tehnologije obdelave materialov in tehnologije materialov, ki so določena v verificiranih srednješolskih programih na ravni srednjega poklicnega izobraževanja s področja strojništva ali lesarstva in se dokazujejo s potrdilom o opravljenem preizkusu znanja ter ga izda institucija, ki izvaja verificiran program.

Naziv pridobljene poklicne/strokovne izobrazbe

/

Javna veljavnost programa

Ne, program ni javnoveljaven

Vrsta izobraževanja

Certifikatni sistem nacionalnih poklicnih kvalifikacij (NPK)

Vsebinsko področje izobraževanja

Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo
Metalurgija, strojništvo in kovinarstvo

Oseba za stike

Srečko Vidovič
02/229 57 63
srecko.vidovic@tscmb.si

Naziv ustanove

Kraj izvajanja programa

Maribor

Trajanje programa

Ure:

Termin izvedbe programa

  • 1.9.2023 - 31.8.2024 TŠC Maribor, Zolajeva 12, 2000 Maribor

Skip to content