Domov / Rezultati iskanja / Gobe in gobarjenje

Gobe in gobarjenje

Vsebina programa

Glive ne veljajo le za prvakinje čiščenja onesnaženega okolja in kroženja snovi v naravi, temveč so vse pomembnejše tudi v prehrani ljudi, biotehnologiji, medicini in sonaravni gradnji ter proizvodnji tekstila in obutve. Trenutno poznamo na svetu nekaj čez 100.000 vrst gliv, od katerih vsaj 5.235 vrst uspeva tudi v Sloveniji. Zahvaljujoč še prisotnemu pestremu naravnemu življenjskemu prostoru in bogati zgodovini sonaravnega gospodarjenja z gozdovi lahko tudi na področju bogastva z glivami Slovenijo uvrstimo v evropski vrh. Radi rečemo, da je Slovenija vroča točka biotske pestrosti, kar velja tudi za glive. Gobe oziroma trosnjaki gliv so le manjši del celotnega organizma - gliv. Poznamo nekaj mm majhne glive in vse do največjega organizma na svetu, ki ga predstavlja podgobje črnomekinaste mraznice ali štorovke. V Sloveniji imamo že tradicionalno zelo pozitiven odnos do gob in gobarjenja, kar rezultira v tem, da tudi dandanes ogromno število prebivalcev Slovenije gobe nabira redno ali vsaj v obdobjih izrazite rasti. Obravnavali bomo naslednje vsebine: Biologija in ekologija gliv. Zastrupitve z glivami. Užitne gobe. Gojenje gob. Mikoremediacija (čiščenje onesnaženega okolja s pomočjo gliv) in glive v biotehnologiji. Medicinsko učinkovanje gob. Glive mokrišč. Pomen gliv pri gospodarjenju z gozdovi.

Program je namenjen

  • Starejšim

Način izvedbe

  • Predavanje
  • Delavnica
  • Drugo
  • izobraževanje na terenu

Spletna stran programa

POTREBNI POGOJI ZA VPIS V PROGRAM

Poprejšnja izobrazba

/

Drugi potrebni pogoji

Program je namenjen upokojenim, starejšim zaposlenim, starejšim brezposelnim, starejšim na prehodu v upokojitev.

Naziv pridobljene poklicne/strokovne izobrazbe

/

Javna veljavnost programa

Ne, program ni javnoveljaven

Vrsta izobraževanja

Dopolnilno izobraževanje

Vsebinsko področje izobraževanja

Naravoslovne, matematika in statistika
Biološke in sorodne vede, podrobneje neopredeljeno

Kraj izvajanja programa

Ljubljana

Trajanje programa

Ure:

Termin izvedbe programa

  • 2.10.2023 - 31.5.2024 Ljubljana

Cena drugo

Članarina. Več informacij ob vpisu v posamezni program.

Skip to content