Domov / Rezultati iskanja / Geografija sveta: Evrazija

Geografija sveta: Evrazija

Vsebina programa

OKVIRNA VSEBINA Regionalna geografija Evrazije: Indija, Kitajska, Laos, Korejski polotok, Bližnji vzhod, Iran, razvojna razpotja Srednje Azije, (ne)mirni Kavkaz. Izbrane teme o aktualnih geografskih vprašanjih (Slovenija, svetovni dogodki, procesi, razvoj) na pobudo mentorja in udeležencev programa. Predvideni sta dve ekskurziji po Sloveniji (po predhodnem dogovoru z udeleženci študijske skupine). Možne smeri: osrednja Gorenjska, Prekmurje, slovenska Istra, Škofja Loka z okolico. CILJI Udeleženci pri programu geografija razvijajo spoznavanje in razumevanje: - lokacij in prostorov (lokalni, regionalni, planetarni vidik), da bi lažje umestili lokalne, nacionalne in mednarodne dogodke v geografski okvir in razumeli osnovne prostorske odnose, - glavnih naravnih sistemov na Zemlji (relief, prst, vodovje, podnebje, rastlinstvo, živalstvo), v medsebojni pokrajinotvorni povezanosti, da bi razumeli součinkovanje znotraj ekosistemov in med njimi, - glavnih družbenoekonomskih sistemov na Zemlji (kmetijstvo, naselitev, gospodarstvo, energija, prebivalstvo in drugi) z namenom pridobiti občutek za prostor, - različnosti ljudi in družb na Zemlji z namenom ceniti kulturno bogastvo človeštva, - pomembnejših geografskih pojavov in procesov v domači regiji, domačem kraju, občini (lokalna raven), državi (regionalna raven) in na svetu (planetarna raven) z vidika časovnih sprememb, da bi spoznali, da je vse v nenehnem spreminjanju (procesni vidik), problemov, izzivov in možnosti v okviru planetarne soodvisnosti.

Program je namenjen

  • Starejšim

Način izvedbe

  • e-izobraževanje

Spletna stran programa

POTREBNI POGOJI ZA VPIS V PROGRAM

Poprejšnja izobrazba

/

Drugi potrebni pogoji

Program je namenjen upokojenim, starejšim zaposlenim, starejšim brezposelnim, starejšim na prehodu v upokojitev.

Naziv pridobljene poklicne/strokovne izobrazbe

/

Javna veljavnost programa

Ne, program ni javnoveljaven

Vrsta izobraževanja

Dopolnilno izobraževanje

Vsebinsko področje izobraževanja

Naravoslovne, matematika in statistika
Geoznanosti

Kraj izvajanja programa

izobraževanje na daljavo

Trajanje programa

Ure: 60

Termin izvedbe programa

  • 2.10.2023 - 31.5.2024 Izobraževanje na daljavo

Cena drugo

Članarina. Več informacij ob vpisu v posamezni program.

Skip to content