Domov / Rezultati iskanja / Človek in okolje

Človek in okolje

Vsebina programa

Program namenjamo spoznavanju znanstveno podprtih in preverjenih vsebin in prepoznavanju »nestrokovnih in nepreverjenih informacij«, zato bomo spodbujali kritično razmišljanje in kritičnost do informacij, ki jih prejemamo. Na začetku študijskega leta izberemo tematiko, o kateri bomo skupaj naredili raziskavo. V programu bomo odkrivali čim širši spekter področij od biologije, kemije, do fizike. Pri obravnavi tem bomo posvetili največ pozornosti temu, kako iskati informacije in kako ovrednotiti resničnost teh informacij na znanstven način. Program bodo obogatila tematska predavanja gostujočih predavateljev - strokovnjakov raziskovalcev z Instituta Jožef Stefan. Izvedli bomo tudi več ekskurzij in izobraževanj na terenu - obiski raziskovalnih ustanov, podjetij, zavodov in podobno. Vsebine: - Kam je šel COVID in zakaj so prehladi vedno hujši? - Umetna inteligenca; so strahovi odveč? - Kaj naj jem in kaj naj z vsemi temi dietami? - Genetika nam pove marsikaj o zgodovini človeka. - Teme po izboru članov študijske skupine. CILJI Spoznavati znanstveno podprte vsebine in prepoznavanje nestrokovnih in nepreverjenih informacij, ki se širijo v javnosti. Spodbujati kritično razmišljanje in kritičnost do informacij, ki jih prejemamo iz različnih virov v okolju Skozi diskusije se bomo učili poslušati različna mnenja o nekem problemu in poskusili najti optimalno rešitev. Spodbujati učenje na praktičnih primerih na terenu - ekskurzije v različne institucije.

Program je namenjen

  • Starejšim

Način izvedbe

  • e-izobraževanje
  • Drugo
  • izobraževanje na terenu

Spletna stran programa

POTREBNI POGOJI ZA VPIS V PROGRAM

Poprejšnja izobrazba

/

Drugi potrebni pogoji

Program je namenjen upokojenim, starejšim zaposlenim, starejšim brezposelnim, starejšim na prehodu v upokojitev.

Naziv pridobljene poklicne/strokovne izobrazbe

/

Javna veljavnost programa

Ne, program ni javnoveljaven

Vrsta izobraževanja

Dopolnilno izobraževanje

Vsebinsko področje izobraževanja

Naravoslovne, matematika in statistika
Okoljske znanosti, drugo

Kraj izvajanja programa

izobraževanje na daljavo

Trajanje programa

Ure: 60

Termin izvedbe programa

  • 2.10.2023 - 31.5.2024 Ljubljana

Cena drugo

Članarina. Več informacij ob vpisu v posamezni program.

Skip to content