Domov / Rezultati iskanja / Vodenje skupin in skupinska dinamika

Vodenje skupin in skupinska dinamika

Vsebina programa

Usposabljanje na teme vodenja skupin in skupinske dinamike je namenjeno vsem, ki vodijo skupine, izvajajo delavnice, tabore, treninge, letovanja, mednarodne izmenjave ali druge skupinske aktivnosti in bi pri tem želeli izboljšati Na usposabljanju se posvetimo naslednjim vsebinam: - Spoznavanje osnov delovanja skupine, - kako se skupina razvija in kaj se dogaja z udeleženci v posamezni fazi, - vloge posameznikov v skupinah, še posebej vodje, - kompetence za delo s skupinami, - delo z udeleženci, ki so nam v izziv, - spoznavanje metod spodbujanja konstruktivne skupinske dinamike in - iskanje rešitev za težave, ki se pojavljajo pri delu s skupinami.

Program je namenjen

/

Spletna stran programa

Drugo

Usposabljanje bo potekalo v torek, 28. 3. 2023 v prostorih Slovenske filantropije. Nanj se lahko prijavite na povezavi: https://www.filantropija.org/prijave/tematska-izobrazevanja-za-prostovoljke-in-prostovoljce/

POTREBNI POGOJI ZA VPIS V PROGRAM

Za vpis v program ni potrebno izpolniti nobenih pogojev.

Naziv pridobljene poklicne/strokovne izobrazbe

/

Javna veljavnost programa

Ne, program ni javnoveljaven

Vrsta izobraževanja

Dopolnilno izobraževanje

Vsebinsko področje izobraževanja

Zdravstvo in socialna varnost
Socialna varnost, drugo

Kraj izvajanja programa

Slovenska filantropija, Cesta dolomitskega odreda 11, 1000 Ljubljana

Trajanje programa

Ure: 9:00 - 16:00

Termin izvedbe programa

Za dodatne informacije o izvedbi izobraževalnega programa se obrnite na izvajalca izobraževanja.

Cena programa

60,00 €

Skip to content