Domov / Rezultati iskanja / Socialni roboti vstopajo v izobraževanje pri vseh šolskih predmetih

Socialni roboti vstopajo v izobraževanje pri vseh šolskih predmetih

Vsebina programa

Center za vseživljenjsko učenje UP PEF izvaja različna izobraževanja v okviru lastnega kataloga 2022/2023 in KATIS-a. Delavnico, z naslovom Socialni roboti vstopajo v izobraževanje pri vseh šolskih predmetih, bo vodila prof. dr. Andreja Istenič Starčič. Udeleženci bodo na delavnici spoznali povsem novo tehnologijo, ki iz laboratorijev že poskusno vstopa v učni proces. Spoznali bodo vrste socialnih robotov, njihove značilnosti, dosedanjo uporabo v osnovi in srednji šoli ter vključenost njihove uporabe v redni šolski kurikulum. Predstavljene bodo tudi prednosti in zmožnosti robotske tehnologije v vseh fazah učne ure (uvodna motivacija, obravnava snovi, utrjevanje z individualnimi in skupinskimi aktivnostmi, preverjanje in ocenjevanje znanja). Predstavljena bo tudi analiza doprinosa robota pri različnih učnih ciljih, kognitivnih, socialno-afektivnih in psihomotoričnih. Na delavnici bo obravnavana problematika odnosa učiteljev in učencev do tovrstne tehnologije, ki bo sovplival na njeno implementacijo. Udeleženci bodo oblikovali implementacijski načrt za lastno poučevanje, sledila bo analiza ter možnosti smiselne vpeljave robotov pri vseh fazah učne ure. Udeleženci bodo, ob podpori instrumentov in protokolov uporabljenih pri usposabljanju, ozavestili svoj odnos do najsodobnejše robotske tehnologije in njene uporabe v razredu. Temelj usposabljanja bodo aktivnosti, ki bodo podpirale učiteljevo povezovanje disciplinarnega, tehnološkega in pedagoškega znanja. Usposabljanje bo omogočalo integracijo novega znanja na različnih disciplinarnih področjih iz katerih učitelji prihajajo.

Program je namenjen

/

Spletna stran programa

Drugo

1 točka za napredovanje v naziv

POTREBNI POGOJI ZA VPIS V PROGRAM

Za vpis v program ni potrebno izpolniti nobenih pogojev.

Naziv pridobljene poklicne/strokovne izobrazbe

/

Javna veljavnost programa

Ne, program ni javnoveljaven

Vrsta izobraževanja

Dopolnilno izobraževanje

Vsebinsko področje izobraževanja

Izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev
Izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev, drugo

Kraj izvajanja programa

Na sedežu UP PEF ali na sedežu VIZ

Trajanje programa

Ure: 16 ur

Termin izvedbe programa

Za dodatne informacije o izvedbi izobraževalnega programa se obrnite na izvajalca izobraževanja.

Cena programa

55,00 €

Skip to content