Domov / Rezultati iskanja / Pedagoško-andragoška izobrazba za strokovne delavce v osnovnih in srednjih šolah

Pedagoško-andragoška izobrazba za strokovne delavce v osnovnih in srednjih šolah

Vsebina programa

Glavni cilj programa je usposobiti strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju za kakovostno izobraževalno delo, ob upoštevanju sodobnih dognanj pedagoške psihologije, didaktike, andragogike, pedagogike in specialnih didaktik posameznih področji.

Program je namenjen

  • Vsem odraslim
  • Strokovnjakom (pedagogi, andragogi, vodilni, vodstveni ...)
  • Zaposlenim
  • Študentom
  • Mlajšim odraslim

Način izvedbe

  • Študijski program

Spletna stran programa

Drugo

Informativni dan bo potekal v sredo, 14. 9. 2022, od 17. ure dalje na daljavo prek spleta. Za udeležbo na informativnem dnevu se lahko prijavite na elektronske naslove: mihaela.hojker@ff.uni-lj.si, petra.teslic@ff.uni-lj.si ali cpi@ff.uni-lj.si.

POTREBNI POGOJI ZA VPIS V PROGRAM

Poprejšnja izobrazba

Najmanj višja strokovna šola

Naziv pridobljene poklicne/strokovne izobrazbe

/

Javna veljavnost programa

Da, program je javnoveljaven

Vrsta izobraževanja

Dopolnilno izobraževanje

Vsebinsko področje izobraževanja

Izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev
Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev

Oseba za stike

Mihaela Hojker
01 2411 049
mihaela.hojker@ff.uni-lj.si

Naziv ustanove

Kraj izvajanja programa

Filozofska fakulteta UL, Aškerčeva 2, Ljubljana

Trajanje programa

Ure:

Termin izvedbe programa

/

Skip to content