Domov / Rezultati iskanja / Excel za računovodje - najem

Excel za računovodje - najem

Vsebina programa

O najemih od A do Ž z vidika spremenjenih računovodskih standardov, Kdaj sploh govorimo o najemu, Prehod na novo ureditev, Vpliv na bilanco stanja in izkaz poslovnega izida, Ocene trajanje najema in diskontne stopnje, Kasnejše spremembe najemov – prekinitev, podaljšanje, Priprava Excela za vodenje najemov – kako podatke zbrati in urediti ter jih preračunati, Predstavitev finančnih funkcij, Izračun sedanje vrednosti bodočih najemnin, Amortizacija pravice do uporabe, Izdelava amortizacijskega načrta odplačila obveznosti iz najema, Uporaba predlog za delo z računalnikom - izračunavanje in vodenje najemov v Excelu, Prehod na MSRP 16, Nabor podatkov, Izbira računovodske usmeritve, Razkritja ob prehodu, Redna razkritja v letnih poročilih, Razprava o vprašanjih udeležencev

Program je namenjen

/

POTREBNI POGOJI ZA VPIS V PROGRAM

Poprejšnja izobrazba

/

Drugi potrebni pogoji

Osnovno poznavanje dela s programom Microsoft Excel

Naziv pridobljene poklicne/strokovne izobrazbe

/

Javna veljavnost programa

Ne, program ni javnoveljaven

Vrsta izobraževanja

Dopolnilno izobraževanje

Vsebinsko področje izobraževanja

Informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT)
Uporaba računalnika

Oseba za stike

Maja Ravnikar
01/2444 202
maja.ravnikar@b2.eu

Naziv ustanove

Kraj izvajanja programa

Ljubljana | Maribor | Online

Trajanje programa

Ure: 6

Termin izvedbe programa

Za dodatne informacije o izvedbi izobraževalnega programa se obrnite na izvajalca izobraževanja.

Skip to content