Domov / Rezultati iskanja / Excel statistika

Excel statistika

Vsebina programa

Na tečaju se boste seznanili z osnovnimi statističnimi pojmi. Spoznali boste Excelove statistične funkcije in orodja za pohitritev, povečanje kakovosti analiz ter lažje sprejemanje odločitev. Na konkretnih primerih boste izdelali statistične izračune (srednja vrednost, modus, mediana, standardni odklon …), ugotavljali medsebojne povezave parametrov (korelacije) in izdelali regresijsko analizo na osnovi večih parametrov. Podatke boste organizirali v frekvenčne porazdelitve in jih grafično predstavili. Na osnovni populacije boste izbrali primerne vzorce, izračunali koeficiente ter ugotovili ali lahko rezultate aplicirate na celotno populacijo (testiranje hipotez). Analizirali boste časovne vrste in iz podatkov napovedali bodoče vrednosti na osnovi linearnih in eksponentnih trendov.

Program je namenjen

  • Vsi odrasli

Način izvedbe

  • Tečaj
  • Delavnica
  • e-izobraževanje

POTREBNI POGOJI ZA VPIS V PROGRAM

Poprejšnja izobrazba

/

Drugi potrebni pogoji

Poznavanje osnovnih Excelovih funkcij in orodij, zaželena je praksa pri delu s programom Excel.

Naziv pridobljene poklicne/strokovne izobrazbe

/

Javna veljavnost programa

Ne, program ni javnoveljaven

Vrsta izobraževanja

Dopolnilno izobraževanje

Vsebinsko področje izobraževanja

Informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT)
Uporaba računalnika

Oseba za stike

Maja Ravnikar
01/2444 202
maja.ravnikar@b2.eu

Naziv ustanove

Kraj izvajanja programa

Ljubljana | Maribor | Online

Trajanje programa

Ure: 20

Termin izvedbe programa

/

Skip to content