Domov / Rezultati iskanja / Angleščina za menedžment

Angleščina za menedžment

Vsebina programa

Izobraževalni program bo udeležencem omogočil nadgradnjo in izboljšanje kompetenc ter veščin na področju komuniciranja v angleškem jeziku, ter jim s tem omogočil učinkovitejše delo na poslovnem področju – predvsem na področju menedžmenta. Udeleženci se bodo izpolnili z besediščem in slovnico, ki je potrebna za komunikacijo in poslovno sodelovanje s tujim trgom. Usposabljanje bo temeljilo na konkretnih primerih s katerimi se soočamo pri delu s tujino v najrazličnejših življenjskih situacijah in poslovnih specifikah, ki izhajajo iz ekonomske stroke. Poudarek bo na bralnem in slušnem razumevanju ter govornem in pisnem komuniciranju. Program zajema ključne elemente, ki so prisotni v mikro, majhnih, srednjih in velikih podjetjih in bi jih morali poznati vsi zaposleni v angleškem jeziku. Osvojeno znanje bo omogočalo zaposlenim lažjo operativnost in učinkovitost s področja načrtovanja, organiziranja, vodenja in nadzora.

Program je namenjen

/

Drugo

Pogoj k pristopu iz naslova projekta MUNERA3: starost 45 + in status ZAPOSLEN

POTREBNI POGOJI ZA VPIS V PROGRAM

Za vpis v program ni potrebno izpolniti nobenih pogojev.

Naziv pridobljene poklicne/strokovne izobrazbe

/

Javna veljavnost programa

Ne, program ni javnoveljaven

Vrsta izobraževanja

Dopolnilno izobraževanje

Vsebinsko področje izobraževanja

Umetnost in humanistika (jeziki, umetnost, humanistika)
Usvajanje jezikov (drugih, tujih, znakovnih, prevajalstvo)

Oseba za stike

Tea Seliškar Otrin
040607135
tea.seliskar-otrin@seslj.si

Naziv ustanove

Kraj izvajanja programa

Srednja ekonomska šola Ljubljana

Trajanje programa

Ure: 16:30 - 19:30

Termin izvedbe programa

Za dodatne informacije o izvedbi izobraževalnega programa se obrnite na izvajalca izobraževanja.

Skip to content