Predstavitev

Na Andragoškem centru Slovenije spremljamo in evidentiramo izvajalce izobraževanja in učenja odraslih v Sloveniji ter njihovo izobraževalno ponudbo. Zbrano izobraževalno ponudbo objavimo na portalu KAM PO ZNANJE – Pregled ponudbe izobraževanja in učenja odraslih. Portal je eden redkih virov informacij na nacionalni ravni, ki na enem mestu predstavlja formalno in neformalno izobraževanje in učenje odraslih.

Na portalu KAM PO ZNANJE so na voljo:

  • podatki o organizacijah za izobraževanje odraslih,
  • podatki o programih s področja formalnega in neformalnega izobraževanja in učenja odraslih,
  • druge informacije in vsebine s področja izobraževanja odraslih in vseživljenjskega učenja.

Prizadevamo si, da uporabnikom portala Kam po znanje zagotavljamo sproti dopolnjene in verodostojne informacije, ki nam jih posredujejo izvajalci izobraževanj. Vendar ne odgovarjamo za morebitne pomanjkljivosti ali napake v objavljeni vsebini. Podrobnejše informacije o programu izobraževanja in učenja uporabnik dobi pri izvajalcu izobraževanja.

Na portalu Kam po znanje se predstavlja preko 200 izvajalcev izobraževanja in učenja odraslih – ljudske univerze, srednje šole, ki izobražujejo odrasle, višje in visoke strokovne šole, zasebne organizacije in zasebne šole, izobraževalni centri, društva in zveze društev, zavodi, univerze za tretje življenjsko obdobje, knjižnice in drugi izvajalci izobraževanja in učenja odraslih z več kot 3.000 programi.

Objavljeno izobraževalno ponudbo stalno posodabljamo in dopolnjujemo. 

Namen spremljanja in objavljanja izobraževalne ponudbe za odrasle je:

  • informirati javnost o izobraževalni ponudbi za odrasle,
  • seznanjati o možnostih izobraževanja in učenja,
  • ozaveščati o pomenu vseživljenjskega učenja,
  • spodbujati k vseživljenjskemu učenju,
  • motivirati potencialne učeče se odrasle, še zlasti tiste z nizko stopnjo izobrazbe in neustreznimi spretnostmi,
  • dodatno promovirati izvajalce izobraževanja odraslih in njihovo izobraževalno ponudbo.

Pregled izobraževalne ponudbe je nepogrešljiv vir podatkov tudi za strokovno javnost pri informativno-svetovalni dejavnosti ter pri analitično-raziskovalni dejavnosti na področju izobraževanja odraslih. Zbrane podatke letno analiziramo in jih predstavimo v letnem poročilu.
Projekt finančno omogoča Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje.

Skip to content