Predstavitev

Na Andragoškem centru Slovenije letno spremljamo in evidentiramo izvajalce izobraževanja in učenja odraslih v Sloveniji ter njihovo izobraževalno ponudbo. Zbrano izobraževalno ponudbo objavimo na portalu KAM PO ZNANJE – Pregled ponudbe izobraževanja in učenja odraslih. Portal je eden redkih virov informacij na nacionalni ravni, ki za posamezno šolsko leto predstavi izobraževalno ponudbo na področju formalnega in neformalnega izobraževanja in učenja odraslih.

Na portalu KAM PO ZNANJE so na voljo:

  • podatki o organizacijah za izobraževanje odraslih,
  • podatki o programih s področja formalnega in neformalnega izobraževanja in učenja odraslih,
  • druge informacije in vsebine s področja izobraževanja odraslih in vseživljenjskega učenja.
Podrobnejše informacije o izvedbi programa izobraževanja ali učenja posameznik pridobi pri izvajalcu izobraževanja.

Vsako leto se na portalu Kam po znanje predstavi preko 200 izvajalcev izobraževanja in učenja odraslih – ljudske univerze, srednje šole, ki izobražujejo odrasle, višje in visoke strokovne šole, zasebne organizacije in zasebne šole, izobraževalni centri, društva in zveze društev, zavodi, univerze za tretje življenjsko obdobje, knjižnice in drugi izvajalci izobraževanja in učenja odraslih s prek 3.000 programi.

Objavljeno izobraževalno ponudbo stalno posodabljamo in dopolnjujemo. Seznam izvajalcev javnoveljavnega programa osnovne šole za odrasle in javnoveljavnih programov srednjega izobraževanja za odrasle pridobimo od Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Namen spremljanja in objavljanja izobraževalne ponudbe za odrasle je:

  • informirati javnost o izobraževalni ponudbi za odrasle,
  • seznanjati o možnostih izobraževanja in učenja,
  • ozaveščati o pomenu vseživljenjskega učenja,
  • spodbujati k vseživljenjskemu učenju,
  • motivirati potencialne učeče se odrasle, še zlasti tiste z nizko stopnjo izobrazbe in neustreznimi spretnostmi,
  • dodatno promovirati izvajalce izobraževanja odraslih in njihovo izobraževalno ponudbo.
Pregled izobraževalne ponudbe je nepogrešljiv vir podatkov tudi za strokovno javnost pri informativno-svetovalni dejavnosti ter pri analitično-raziskovalni dejavnosti na področju izobraževanja odraslih. Zbrane podatke letno analiziramo in jih predstavimo v letnem poročilu. Projekt finančno omogoča Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.