Poročilo 2015/2016

zaključnem poročilu podrobneje predstavljamo rezultate analiziranih podatkov o izobraževalni ponudbi za odrasle, objavljenih na spletni strani Kam po znanje-Pregled ponudbe izobraževanja odraslih 2015/2016 (http://pregled.acs.si). 
V analizo so zajeti podatki 202 izvajalcev izobraževanja odraslih in 3.681 izobraževalnih programov.

Skip to content