Poročilo 2012/2013

zaključnem poročilu (pdf, 400 KB, 24 str.) so predstavljene aktivnosti, opravljene na nalogi Pregled ponudbe izobraževanja odraslih v Sloveniji 2012/2013, podrobnejši rezultati analize izvajalske in programske ponudbe za odrasle na nacionalni ravni ter načrti za nadaljnje delo.

V poročilu podrobneje predstavljamo rezultate analiziranih podatkov 272 izvajalcev izobraževanja odraslih in 4.255 izobraževalnih programov formalnega in neformalnega izobraževanja odraslih.

Skip to content