Osnovna šola za odrasle

Morda so vam življenjske okoliščine preprečile, da bi dokončali osnovno šolo. Še vedno imate priložnost. Vpišite se v program Osnovna šola za odrasle. Vpiše se lahko vsak:

  • ki je izpolnil osnovnošolsko obveznost, ni pa uspešno končal osnovnošolskega izobraževanja,
  • vsak, ki je končal vsaj 4. razred osemletke ali 5. razred devetletke,
  • odrasli, stari več kot 15 let, ki niso izpolnili osnovnošolske obveznosti,
  • odrasli, ki so obiskovali osnovno šolo s prilagojenim programom, ki zagotavlja pridobitev enakovrednega izobrazbenega standarda, pa je v času osnovnošolske obveznosti niso uspešno končali in
  • odrasli, ki so uspešno končali osnovno šolo s prilagojenim programom, ki zagotavlja pridobitev nižjega izobrazbenega standarda. Ti se lahko vpišejo v osmi razred programa osnovne šole za odrasle.
Skip to content