Nasveti za iskanje

 1. ENOSTAVNO ISKANJE PO IZVAJALCU IZOBRAŽEVANJA:

  • Če poznamo naziv izvajalca izobraževanja, v iskalno polje vnesemo naziv izvajalca. Naziv naj bo čim bolj natančno zapisan – bodite pozorni na sklanjatve.
   Primer:
   Iskalni pojem: Andragoški center Republike Slovenije
   Rezultat: vsi izvajalci izobraževanja, ki imajo naziv enak ” Andragoški center Republike Slovenije”

  • Če poznamo delni naziv izvajalca izobraževanja, v iskalno polje vnesemo čim več ključnih besed, ki so povezane z izvajalcem. Besede ločimo z vejico.
   Primer:
   Iskalni pojem: andragoški, center, Slovenije
   Rezultat: vsi izvajalci izobraževanja, ki v nazivu vsebujejo besede “andragoški”, “center”, “Slovenije”

  • Če iščemo več izvajalcev izobraževanja, v iskalno polje vnesemo njihove nazive. Besede ločimo z vejico.
   Primer:
   Iskalni pojem: andragoški center, Lingula, Ljudska univerza
   Rezultat: vsi izvajalci izobraževanja, ki v nazivu vsebujejo besede “andragoški”, “center”, “Lingula”, “Ljudska”, “univerza”

  • Če iščemo več izvajalcev izobraževanja in poznamo le delni naziv izvajalcev, v iskalno polje vnesemo čim več ključnih besed povezanih z izvajalci. Besede ločimo z vejico.
   Primer:
   Iskalni pojem: andragoški, Lingula, univerza
   Rezultat: vsi izvajalci izobraževanja, ki v nazivu vsebujejo besede “andragoški”, ” Lingula “, ” univerza “

  • Če želimo pridobiti podatke o vseh izvajalcih izobraževanja, ki so objavljeni v Pregledu, v iskalno polje vnesemo znak %.
   Primer: Iskalni pojem: %
   Rezultat: vsi izvajalci izobraževanja, ki so objavljeni

 2. ENOSTAVNO ISKANJE PO IZOBRAŽEVALNEM PROGRAMU:

  • Če poznamo naziv izobraževalnega programa, v iskalno polje vnesemo polni naziv programa. Ime naj bo čim bolj natančno.
   Primer:
   Iskalni pojem: Angleščina za odrasle
   Rezultat: vsi izobraževalni programi, ki imajo naziv enak “Angleščina za odrasle”

  • Če poznamo delni naziv izobraževalnega programa, v iskalno polje vnesemo čim več ključnih besed, ki so povezane z iskanim programom. Besede ločimo z vejico.
   Primer:
   Iskalni pojem: angleščina, konverzacija, osnovna raven
   Rezultat: vsi izobraževalni programi, ki v nazivu vsebujejo besede “angleščina”, “konverzacija”, “osnovna”, “raven”

  • Če iščemo več različnih izobraževalnih programov, v iskalno polje vnesemo nazive programov. Besede ločimo z vejico.
   Primer:
   Iskalni pojem: angleščina, nemščina, računalništvo
   Rezultat: vsi izobraževalni programi, ki v nazivu vsebujejo besede “angleščina”, “nemščina”, “računalništvo”

  • Če iščemo več izobraževalnih programov in poznamo le delno ime programa, v iskalno polje vnesemo čim več ključnih besed povezanih z nazivom programa. Besede ločimo z vejico.
   Primer:
   Iskalni pojem: angleščina, nemščina, odrasle, starejše
   Rezultat: vsi izobraževalni programi, ki v nazivu vsebujejo besede “angleščina”, “nemščina”, “odrasle”, “starejše”

  • Če želimo pridobiti podatke o vseh izobraževalnih programih, ki so objavljeni v Pregledu, v iskalno polje vnesemo znak %.
   Primer:
   Iskalni pojem: %
   Rezultat: vsi programi izobraževalni, ki so objavljeni

 3. NAPREDNO ISKANJE PO IZVAJALCU IZOBRAŽEVANJA:

  • Veljajo enaka pravila kot pri enostavnem iskanju. Onemogočena je le možnost iskanja po vseh izvajalcih izobraževanja.

 4. NAPREDNO ISKANJE PO IZOBRAŽEVALNEM PROGRAMU:

  • Veljajo enaka pravila kot pri enostavnem iskanju. Onemogočena je le možnost iskanja po vseh izobraževalnih programih.


VSI ZADETKI SO RAZVRŠČENI PO ABECEDNEM VRSTNEM REDU.

Skip to content