Konferenca o razvoju kadrov “Znanje. Priložnosti. Razvoj. Z vseživljenjskim učenjem spreminjamo prihodnost.”

Konferenca za razvoj kadrov 2022

Ob zaključevanju evropske finančne perspektive 2014–2020 Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS organizira zaključno konferenco, kjer bodo predstavili dosežke evropskih programov s področja razvoja kadrov ter druge dejavnosti sklada. Konferenca bo potekala 19. in 20. maja 2022 v Kongresnem centru Thermane Laško.

Sklad s programi s področja razvoja kadrov že vrsto let spodbuja stalni razvoj kompetenc in veščin tako mladih, zaposlenih, kot tudi starejših zaposlenih. Na konferenci se bodo ozrli v preteklost, na pot, ki so jo prehodili, in ovrednotili, kaj in kako so ustvarjali, kje so danes in kje si želijo biti v prihodnosti.

Zaključna konferenca bo v prvi vrsti namenjena predstavitvi rezultatov programov, predstavitvi primerov dobrih praks in viziji za prihodnost. Drugi dan je namenjen praktičnim delavnicam za krepitev kompetenc zaposlenih.

Konferenca je namenjena vodilnim in kadrovskim delavcem podjetij ter predstavnikom strokovne javnosti s področja gospodarstva, trga dela in izobraževanja.

Več o konferenci je objavljeno na spletni strani.