Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti izobraževanja odraslih v letu 2023

Razpis 2023

Na spletni strani Ministrstva za vzgojo in izobraževanje je objavljen Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti izobraževanja odraslih v letu 2023.

Cilj javnega razpisa je povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje, s posebnim poudarkom na nižje izobraženih in drugih ranljivih skupinah.

Javni razpis zajema:

izvedbo splošnih in bralnih študijskih krožkov, ki jih koordinira Andragoški center Slovenije,

dejavnost medgeneracijskega sodelovanja in učenja univerz za tretje življenjsko obdobje, vključenih v mrežo Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje,

izvedbo dejavnosti Parada učenja – dan učečih se skupnosti

koordinacijo podizvajalcev in prireditev v Tednih vseživljenjskega učenja 2023 in

nacionalno pomembne naloge v izobraževanju odraslih.

Rok za prijavo je 17. marec 2023 do 12. ure.

Skip to content