Domov / Rezultati iskanja / Računalniško usposabljanje – Osnovni tečaj računalništva

Računalniško usposabljanje - Osnovni tečaj računalništva

Vsebina programa

Vsebina programa je razdeljena na štiri zaokrožene tematske sklope in sicer: I. organizacija dela na področju socialne oskrbe II. komunikacija III. gospodinjska pomoč IV. osebna oskrba.

Ciljne skupine

Vsi odrasli

Način izpeljave

• Predavanje
• Delavnica
• Organizirano samostojno učenje
• Vodeno samoizobraževanje
• Praktično delo

Spletna stran programa

/

Drugo

/

POTREBNI POGOJI ZA VPIS V PROGRAM

Poprejšnja izobrazba

Najmanj popolna osemletka / devetletka

Delovne izkušnje

Končan 150-urni verificirani program s področja socialnega varstva, 5 let delovnih izkušenj na področju dela z ljudmi ali vsaj eno leto formalnih oziroma neformalnih izkušenj na področju osebne oskrbe.

Znanje tujega jezika

/

Psihofizične lastnosti

/

Oseba za stike

Oseba za stike

Alenka Mokotar
03/898 5460, 03/898 5466
alenka.mokotar@lu-velenje.si,
mateja@lu-velenje.si

Naziv ustanove

Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje
Ljudska univerza Velenje

Kraj izvajanja programa

Velenje, Topolšica, Mislinja

Trajanje programa

150 ur

Termin izvedbe programa

januar, februar 2020

Cena programa

1.000 €

Naziv poklicne/strokovne izobrazbe

/

Javna veljavnost programa

Ne, program ni javnoveljaven

Strokovni svet

/

Vrsta izobraževanja (razvrstitev po KLASIUS-SRV)

1. raven – 22 Certifikatni sistem nacionalnih poklicnih kvalifikacij (NPK)
2. raven – 22000 Certifikatni sistem nacionalnih poklicnih kvalifikacij (NPK)

Področje izobraževanja (razvrstitev po KLASIUS-P)

1. raven – 04 Poslovne in upravne vede, pravo
2. raven – 0413 Poslovanje in upravljanje, menedžment

Niste našli, kar ste iskali?
Preverite ostala izobraževanja iz iste kategorije.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam eu hendrerit urna.

ANDRAGOŠKI CENTER REPUBLIKE SLOVENIJE

Temeljni program usposabljanja za mentorje v programu Projektno učenje mlajših odraslih (PUMO)

LOKACIJA: Ljubljana, Velenje

ŠTEVILO UR: 96 ur

ANDRAGOŠKI CENTER REPUBLIKE SLOVENIJE

Temeljni program usposabljanja za mentorje v programu Projektno učenje mlajših odraslih (PUMO)

LOKACIJA: Ljubljana, Velenje

ŠTEVILO UR: 96 ur

ANDRAGOŠKI CENTER REPUBLIKE SLOVENIJE

Temeljni program usposabljanja za mentorje v programu Projektno učenje mlajših odraslih (PUMO)

LOKACIJA: Ljubljana, Velenje

ŠTEVILO UR: 96 ur

Skip to content