Izkušeni svetovalci po Sloveniji

Ljudska univerza Jesenice
Delavska ulica 1, 4270 Jesenice
Telefon: 04 583 38 09, 04 583 38 05
E-naslov: lea.zlodej@lu-jesenice.net in polona.knific@lu-jesenice.net

Ljudska univerza Kranj
Cesta Staneta Žagarja 1, 4000 Kranj
Telefon: 04 280 48 15
E-naslov: mojca.rozman@luniverza.si

Ljudska univerza Škofja Loka
Podlubnik 1 a, 4220 Škofja Loka
Telefon: 04 506 13 80, 04 506 13 70
E-naslov: tanja.avman@guest.arnes.si, mare.zvan@guest.arnes.si in jaka.subic@guest.arnes.si

Šolski center Kranj
Kidričeva cesta 55, 4000 Kranj
Telefon: 04 280 40 27
E-naslov: polonca.hafner-ferlan@guest.arnes.si

Biotehnični center Naklo
Strahinj 99, 4202 Naklo
Telefon: 04 277 21 04
E-naslov: nada.zupanc@bc-naklo.si

Ljudska univerza Nova Gorica
Cankarjeva 8, 5000 Nova Gorica
Telefon: 05 335 31 19/ 15
E-naslov: ksenija.petek@lung.si in barbara.fajdiga.perse@lung.si

Ljudska univerza Ajdovščina
Stritarjeva ulica 1a, 5270 Ajdovščina
Telefon: 05 3664 750
E-naslov: anja.jamsek.furlan@lu-ajdovscina.si

Posoški razvojni center
Trg tigrovcev 1, 5220 Tolmin
Telefon: 05 38 41 506
E-naslov: patricija.rejec@prc.si

Šolski center Nova Gorica
Cankarjeva 10, 5000 Nova Gorica
Telefon: 05 62 05 734
E-naslov: blaz.weber@scng.si

Ljudska univerza Postojna
Ljubljanska cesta 2, 6230 Postojna
Telefon: 05 / 721 12 87
E-naslov: erika.svara@zavod-znanje.si

Ljudska univerza Koper
Cankarjeva ulica 33, 6000 Koper
Telefon: 05 612 80 06, 040 469 521
E-naslov: petra.verbic@lu-koper.si in isio@lu-koper.si

Ljudska univerza Sežana
Bazoviška cesta 9, Sežana
Telefon: 05 731 13 03
E-naslov: info@lu-sezana.si

Zasavska ljudska univerza
Trg svobode 11 a, 1420 Trbovlje
Telefon: 03 56 31 191
E-naslov: isio.zasavje@zlu.si

Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj
Ulica Otona Župančiča 1, Črnomelj
Telefon: 07 30 61 384
E-naslov: irena.bohte@zik-crnomelj.si

Ljudska univerza Kočevje
Trg Zbora odposlancev 30, Kočevje
Telefon: 01 89 38 273
E-naslov: melita.orazem@lu-kocevje.si

RIC Novo mesto
Topliška cesta 2, 8000 Novo mesto
Telefon: 05 907 57 13 in 040 439 745
E-naslov: katja.volf@ric-nm.si

CIK Trebnje
Kidričeva ulica 2, 8210 Trebnje
Telefon: 07 34 82 108 in 031 745 575
E-naslov: info@ciktrebnje.si

Šolski center Novo mesto
Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto
Telefon: 07 39 32 209
E-naslov: svetovanje@sc-nm.si

Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma
Sevno 13, 8000 Novo mesto
Telefon: 07 39 34 735
E-naslov: svetovanje.grm@gmail.com

Ljudska univerza Krško
Dalmatinova 6, Krško
Telefon: 07 48 81 171
E-naslov: ana.krampersek@lukrsko.si

UPI – Ljudska univerza Žalec
Ulica Ivanke Uranjek 6, 3310 Žalec
Telefon: 03 713 35 65, 041 699 260
E-naslov: svetovanjezazaposlene@upi.si

Ljudska univerza, Zavod za izobraževanje in kulturo, Rogaška Slatina
Celjska cesta 3a, 3250 Rogaška Slatina
Telefon: 03 81 82 444
E-naslov: irena.hostnik@lu-rogaska.si

Ljudska univerza Celje
Cankarjeva ulica 1, 3000 Celje
Telefon: 03 428 67 61
E-naslov: stanislav.zlof@lu-celje.si

Šolski center Slovenske Konjice-Zreče
Tattenbachova 2a, 3210 Slovenske Konjice
Telefon: 03 757 18 23, 03 757 18 22
E-naslov: info-sck@guest.arnes.si

Šolski center Celje
Pot na Lavo 22, 3000 Celje
Telefon: 03 42 85 826
E-naslov: spela.kumer@sc-celje.si

Ljudska univerza Ptuj
Mestni trg 2, 2250 Ptuj
Telefon: 02 749 21 55
E-naslov: mateja.hlupic@lu-ptuj.si

Ljudska univerza Ormož
Vrazova ulica 12, 2270 Ormož
Telefon: 02 741 55 02
E-naslov: mladen.andrejevic-lesjak@guest.arnes.si

Ljudska univerza Murska Sobota
Slomškova ulica 33, 9000 Murska Sobota
Telefon: 02 536 15 76, 02 536 15 69, 031 637 243
E-naslov: svetovalno.sredisce@lums.si

Ljudska univerza Lendava
Kidričeva ulica 1, 9220 Lendava
Telefon: 02 578 91 94, 041 755 980
E-naslov: sonja.f@lulendava.si

Javni zavod Knjižnica Gornja Radgona
Trg svobode 4, 9250 G. Radgona
Telefon: 02 564 87 14
E-naslov: darja.roskar@lu-gradgona.si

Andragoški zavod Maribor-Ljudska univerza
Maistrova ulica 5, 2000 Maribor
Telefon: 02 234 11 34, 041 372 273
E-naslov: svetovanje@azm-lu.si

Zavod Antona Martina Slomška Maribor
Vrbanska 30, 2000 Maribor
Telefon: 05 9080225
E-naslov: svetovanje@z-ams.si

Ljudska univerza Slovenska Bistrica
Partizanska ulica 22, 2310 Slovenska Bistrica
Telefon: 041 314 988
E-naslov: maja.kanop.krevh@lu-sb.si

MOCIS, Center za izobraževanje odraslih Slovenj Gradec
Meškova ulica 21, 2380 Slovenj Gradec
Telefon: 070 601 765, 070 165 190
E-naslov: janja.bartelj@mocis.si in kristina.navotnik@mocis.si

Šolski center – Srednja šola Ravne
Na gradu 41, 2390 Ravne na Koroškem
Telefon: 040 188 177 
E-naslov: kikikolak@gmail.com

AZ Ljudska univerza Velenje
Titov trg 2, 3320 Velenje
Telefon: 040 775 040
E-naslov: biserka.plahuta@lu-velenje.si

Šolski center Velenje
Trg mladosti 3, 3320 Velenje
Telefon: 03 896 06 74
E-naslov: maja.radsel@scv.si

Center za dopisno izobraževanje Univerzum
Grošljeva 4, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 510 22 70
E-naslov: svetovalno.sredisce@cdi-univerzum.si

Cene Štupar – CILJ
Šmartinska 134 a, 1000 Ljubljana
Telefon: 030 704 364
E-naslov: maja.rotar@cene-stupar.si

Biotehniški izobraževalni center Ljubljana
Ižanska cesta 10, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 2807 618
E-naslov: marina.vodopivec@bic-lj.si

Skip to content