Št. zadetkov:  126

Naziv programa izobraževanja in učenjaNaziv ustanove
(Biti) drug z drugim v izzivih vključevanja migrantov v (slovenske) vzgojno-izobraževalne ustanoveZavod sv. Stanislava
037 NPK - Varuh/inja predšolskih otrokCenter za dopisno izobraževanje Univerzum - CDI Univerzum
5. Mednarodna konferenca: Vzgoja za ljubezen do domovine in države: Jezik kot temelj narodne identiteteDruštvo katoliških pedagogov Slovenije
ABC okoljskega učenja 3Andragoški center Republike Slovenije
BITI UČITELJ V DIGITALNEM ČASUSkupnost višjih strokovnih šol Republike Slovenije
Brain Gym® v vsakdanjem življenjuDruštvo katoliških pedagogov Slovenije
Delavnica za izvajalce svetovalne dejavnosti v izobraževanju odraslih kot javne službeAndragoški center Republike Slovenije
DIGITALNO KOMUNICIRANJE V IZOBRAŽEVANJUINVEL, d.o.o.
Dobro obvladovanje stresa pri pedagoških delavcihDruštvo katoliških pedagogov Slovenije
Družbeni konflikt kot priložnost medkulturnega razumevanja in dialogaAndragoški center Republike Slovenije
Edukator - Celostna rešitev e-izobraževanja v organizaciji Glotta Nova
Filozofija športa Razumevanje pomena in funkcije fenomena športa v sodobnem svetu.Zavod sv. Stanislava
GAME DESIGN: načrtovanje družabne igre in sobe pobega kot metode učenjaSocialna akademija - zavod za izobraževanje, raziskovanje in kulturo
Gluhe in naglušne osebe v izobraževanju odraslihAndragoški center Republike Slovenije
IKT izobraževalni trener (IKT Trainer)Glotta Nova
Informiran učitelj, informiran otrok - spletni dogodekZavod Časoris
IZOBRAŽEVANJA ZA PROFESIONALNI, KARIERNI IN OSEBNOSTNI RAZVOJ PEDAGOŠKIH DELAVCEV (za šole in šolske kolektive)Izobraževalni center Argument
Izobraževanje inPlaninec - Planinstvo za invalide in osebe s posebnimi potrebamiPlaninska zveza Slovenije
Izobraževanje na daljavo in vloga e-mentorjaAndragoški center Republike Slovenije
Izobraževanje starejših odraslih - izzivi za andragoške delavceAndragoški center Republike Slovenije
Izvajanje izobraževanja na daljavoUPI - ljudska univerza Žalec
Izzivi duševnega zdravja pri otrocih - podprimo učitelje in vzgojiteljeDruštvo katoliških pedagogov Slovenije
Kako s pomočjo različnih IKT orodij komunicirati in nastopati na daljavoAndragoški center Republike Slovenije
KARIERNI SMEROKAZ: UČENJE VSEŽIVLJENJSKIH KARIERNIH VEŠČIN ZA PODPORO MLADIMINVEL, d.o.o.
Kombinirano učenje in spletni tečaji s pomočjo MS TeamsAndragoški center Republike Slovenije
Komunikacijski trening za andragogeGlotta Nova
Krepitev medkulturnih kompetenc in medkulturnega dialoga ter uporaba različnih metodoloških pristopov pri izobraževalcih odraslihAndragoški center Republike Slovenije
Lutke na telesu kot priložnost za drugačno komunikacijo Pedagoška fakulteta, Univerza na Primorskem
Medgeneracijsko središčeJavni zavod Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana
Mediacija v vzgoji in izobraževanjuPedagoška fakulteta, Univerza na Primorskem
Medkulturni dialog v šoliDruštvo katoliških pedagogov Slovenije
Mentorstvo prostovoljcem v vzgoji in izobraževanjuSlovenska filantropija - Združenje za promocijo prostovoljstva
Moj otrok ima težave (vedenjske, učne, razvojne) - kako mu lahko pomagam? (Seminar)Društvo katoliških pedagogov Slovenije
Moteči, nevidni in travmatizirani učenciDruštvo katoliških pedagogov Slovenije
Nadaljnje izobraževanje in usposabljanje pedagoških delavcevZavod sv. Stanislava
Načrtovanje in organizacija dela izobraževalca odraslihAndragoški center Republike Slovenije
NPK Varuh/varuhinja predšolskih otrok na domuLjudska univerza Krško
Obrnjeno učenje in sodobni pristopi k učenjuAndragoški center Republike Slovenije
Okrepimo komunikacijske in vodstvene veščine s pomočjo nevrolingvističnega programiranja (NLP), skupina od 15.00 do 16.30 ureUPI - ljudska univerza Žalec
Okrepimo komunikacijske in vodstvene veščine s pomočjo nevrolingvističnega programiranja (NLP), skupina od 17.00 do 18.30 ureUPI - ljudska univerza Žalec
ONLINE TEČAJ: SUVEREN UČITELJ - MOTIVIRANI UČENCIIzobraževalni center Argument
Pedagoško andragoško izpopolnjevanjeSkupnost višjih strokovnih šol Republike Slovenije
Pedagoško-andragoška izobrazba za strokovne delavce v osnovnih in srednjih šolahUniverza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Center za pedagoško izobraževanje
Pedagoško-andragoško izpopolnjevanjePedagoška fakulteta, Univerza na Primorskem
Podpora staršem pri učenju – pomemben korak k samostojnosti otrokaDruštvo katoliških pedagogov Slovenije
Posvet ADS: Pogovorimo se o umetni inteligenci v izobraževanju odraslihAndragoško društvo Slovenije
PPU: Izdelava interaktivnih učnih pripomočkov v sistemu za upravljanje učenja Moodle za poučevanje naravoslovnih in družboslovnih vsebinPedagoška fakulteta, Univerza na Primorskem
PPU: Oblikovanje raznojezičnosti naklonjenega učnega okoljaPedagoška fakulteta, Univerza na Primorskem
PPU: Sodelovalno učenje in reševanje problemov ob podpori IKT pri matematikiPedagoška fakulteta, Univerza na Primorskem
PPU: Spodbujanje raznojezičnosti v vrtcu in 1. VIO OŠPedagoška fakulteta, Univerza na Primorskem
Pravni vidiki managementa kadrov v vzgoji in izobraževanjuPedagoška fakulteta, Univerza na Primorskem
Predstavitev novosti v programu ZIP – informativno srečanjeAndragoški center Republike Slovenije
Premagajmo pasivnost! Orodja in metode za aktivno sodelovanje v razreduSocialna akademija - zavod za izobraževanje, raziskovanje in kulturo
Premagovanje čustvenih težav s pomočjo gibanja in plesaPedagoška fakulteta, Univerza na Primorskem
Prepričajmo v minuti (Elevator pitch)Društvo katoliških pedagogov Slovenije
Priprava na strokovni izpit v vzgoji in izobraževanjuZavod ŠOLT
Program temeljnega profesionalnega usposabljanja svetovalcev v izobraževanju odraslih, Opredelitev svetovalne dejavnosti v izobraževanju odraslih (1. modul)Andragoški center Republike Slovenije
Program za pridobitev pedagoško-andragoške izobrazbe za predavatelje višjih strokovnih šolUniverza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Center za pedagoško izobraževanje
Promocija in trženje na področju izobraževanja odraslihAndragoški center Republike Slovenije
Promocija in trženje v izobraževanju odraslihUPI - ljudska univerza Žalec
Ravnanje strokovnih delavcev v kriznih situacijahDruštvo katoliških pedagogov Slovenije
Razum, srce, roke. Prednosti celostne pedagogikeZavod sv. Stanislava
S PRAKTIČNIMI TEHNIKAMI DO OPOLNOMOČENJA STROKOVNIH DELAVCEV (in močne povezanosti v kolektivu)Nasveti učiteljice Nine, Nina Oblak s. p.
Seminar za prijavitelje Erasmus+ za področje izobraževanja odraslih (KA1 in KA2) v AjdovščiniCenter RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja
Seminar za prijavitelje Erasmus+ za področje izobraževanja odraslih (KA1 in KA2) v LjubljaniCenter RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja
Seminar za prijavitelje Erasmus+ za področje izobraževanja odraslih (KA1 in KA2) v MariboruCenter RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja
Senzibilnost učiteljev pri delu z učenci s čustveno-vedenjskimi težavamiZavod sv. Stanislava
SKUPAJ GRADIMO MOSTOVE: PARTNERSTVO MED UČITELJI IN STARŠI ZA KARIERNO USMERJANJE MLADIHINVEL, d.o.o.
Slovenščina za učitelje - Od jezikovnega izziva k rešitvi: učinkovita raba sodobnih jezikovnih priročnikov in tehnologij v šoliZavod sv. Stanislava
Socialni roboti vstopajo v izobraževanje pri vseh šolskih predmetih Pedagoška fakulteta, Univerza na Primorskem
Sociološka imaginacija v šoli: trajnostni razvoj in aktivno državljanstvoUniverza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Center za pedagoško izobraževanje
Sodobna učna tehnologija pri pouku v glasbeni šoliZavod sv. Stanislava
Sodobni pristopi k učenju in poučevanjuAndragoški center Republike Slovenije
Spodbujanje motivacije ranljivih skupin za učenje in izobraževanjeAndragoški center Republike Slovenije
Spodbujanje nadarjenih v ustvarjalnost in inovativnostPedagoška fakulteta, Univerza na Primorskem
Spodbujanje ustvarjalnosti in inovativnosti pri odraslih udeležencihAndragoški center Republike Slovenije
Spopolnjevanje svetovalcev za kakovost v izobraževanju odraslih - Umetna inteligenca v izobraževanju odraslih kot dejavnik kakovostiAndragoški center Republike Slovenije
Spopolnjevanje učiteljev in učiteljic v programu Začetna integracija priseljencev (ZIP) - Priprava učne ure za izvedbo programa ZIPAndragoški center Republike Slovenije
Spopolnjevanje za mentorje študijskih krožkovAndragoški center Republike Slovenije
Spopolnjevanje za mentorje študijskih krožkov - Spremembe in kako se nanje odzivatiAndragoški center Republike Slovenije
Spopolnjevanje za strokovne delavce v središčih za samostojno učenje - Krepitev komunikacijskih in medkulturnih kompetencAndragoški center Republike Slovenije
Spopolnjevanje za učitelje in organizatorje izobraževanja odraslih ter druge strokovne delavce v programu Osnovna šola za odrasle: Prepoznavanje lastnih moči udeležencev v programu Osnovna šola za odrAndragoški center Republike Slovenije
Spretnosti prepričljivega nastopanja in učinkovitega učenjaAndragoški center Republike Slovenije
Središče za samostojno učenjeJavni zavod Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana
Stalno strokovno spopolnjevanje članov komisij NPK - Učinkovito reševanje konfliktov med preverjanjem NPKAndragoški center Republike Slovenije
Strokovnost in srčnost soustvarjata šolsko kulturoDruštvo katoliških pedagogov Slovenije
Supervizija - ustvarjalno iskanje rešitev za bolj kakovostno poklicno in osebno življenjeAndragoški center Republike Slovenije
SVETOVNA KAVARNA: UČENJE SKOZI POGOVORE, KI SO POMEMBNIINVEL, d.o.o.
Tehnični seminar za oddajo prijavnice projekta mobilnosti organizacije brez akreditacije (KA122-ADU)Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja
Temeljni program usposabljanja za mentorje v programu Projektno učenje mlajših odraslih (PUM-O)Andragoški center Republike Slovenije
Tkanje vezi v vrtčevski in šolski skupnosti. Gradnja skupnosti v teoriji in praksiZavod sv. Stanislava
Učinkovita izobraževanja s pomočjo videokonferenčnega sistema ZOOMAndragoški center Republike Slovenije
Učinkovita komunikacija in odzivanje na konfliktne situacije v skupinah odraslih udeležencevAndragoški center Republike Slovenije
Učinkovita komunikacija v skupinah odraslih udeležencevAndragoški center Republike Slovenije
Učinkovite učne tehnikeGlotta Nova
Učinkoviti mentorGlotta Nova
Učinkovito govorno nastopanjeDruštvo katoliških pedagogov Slovenije
UČINKOVITO VODENJE RAZREDA: motivacija, avtoriteta, disciplinaIzobraževalni center Argument
Učitelj - MontessoriGlotta Nova
Učitelji, učenci, starši – ustvarjanje sodelujočega odnosaDruštvo katoliških pedagogov Slovenije
Učne metode in tehnike v izobraževanju odraslihAndragoški center Republike Slovenije
Učni tipi in meta programiGlotta Nova
Ugotavljanje izobraževalnih potreb posameznika in okolja Andragoški center Republike Slovenije
Umetnost približati na svež način: kako klasično glasbo vzljubi otrok, mladostnik, pedagogDruštvo katoliških pedagogov Slovenije
Uporaba IKT orodij za dejavno sodelovanje udeležencev pri izobraževanju na daljavoAndragoški center Republike Slovenije
Uporaba sodobnih spletnih omrežij in informacij za učinkovitejše delo izobraževalcev odraslihAndragoški center Republike Slovenije
Uporaba sodobnih spletnih omrežij na področju izobraževanja odraslihAndragoški center Republike Slovenije
UPORABA UMETNE INTELIGENCE IN VIRTUALNE RESNIČNOSTI V ŠOLAHINVEL, d.o.o.
UPORABA UMETNE INTELIGENCE IN VIRTUALNE RESNIČNOSTI V ŠOLAHINVEL, d.o.o.
Usposabljanje za mentorje v podjetjihŠolski center Slovenske Konjice - Zreče
Usposabljanje za poučevanje slovenščine kot tujega jezikaUniverza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik
Ustvarite kakovostne in opazne prispevke na EPALECenter RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja
Uvod v NLP za izobraževalce odraslihZasavska ljudska univerza
Varstvo zasebnosti otrok in fenomen sharenting na družabnih omrežjihPedagoška fakulteta, Univerza na Primorskem
Varuh/inja predšolskih otrokZavod Znanje Postojna, javni zavod, OE Ljudska univerza Postojna
Veščine mentorstva® - (Mentoring Skills®)Glotta Nova
Vključevanje oseb z avtizmom v izobraževanjeAndragoški center Republike Slovenije
Vloga izobraževalca odraslih pri delu z udeleženci s posebnimi potrebamiAndragoški center Republike Slovenije
Vodena učna komunikacija - pogoj za doseganje profesionalnih ciljevGlotta Nova
Vodja delovne skupine v proizvodnjiUPI - ljudska univerza Žalec
Vpliv gibanja na razvoj in učenje otrokDruštvo katoliških pedagogov Slovenije
Vpliv komunikacijskih kompetenc na kakovost učenja in poučevanjaAndragoški center Republike Slovenije
Vpliv komunikacijskih kompetenc na kakovost učenja in poučevanjaAndragoški center Republike Slovenije
Vpliv nosečnosti, poroda in prvih treh let življenja na otrokov kasnejši razvojDruštvo katoliških pedagogov Slovenije
Vpliv zaslonov na možgane otrokDruštvo katoliških pedagogov Slovenije
Vzgoja aktivnega državljana skozi prizmo kritičnega mišljenjaZavod sv. Stanislava
Skip to content