Navodila za izpolnjevanje spletnih obrazcev Kam po znanje — pregled ponudbe izobraževanja in učenja odraslih v Sloveniji

Polja, označena z zvezdico (*), je potrebno obvezno izpolniti.
 

VNOS PODATKOV O USTANOVI

V menijski vrstici izberite zavihek Izvajalec ter preverite in dopolnite podatke. Dodajte logotip ustanove. Vnos podatkov potrdite s klikom na gumb Shrani.
Šele nato je možno nadaljevati z vpisom programa izobraževanja in učenja. 

VNOS PODATKOV O PROGRAMU IZOBRAŽEVANJA IN UČENJA

Ime programa izobraževanja in učenja*
Označite, ali je program izobraževanja javno veljaven.
Če ste označili, da je izobraževalni program javno veljaven, v šifrantu javno veljavnih izobraževalnih programov izberite izobraževalni program, ali v polje Ime programa vpišite uradni naziv izobraževalnega programa.
Če ste označili, da program izobraževanja ni javno veljaven, v polje Ime programa vpišite naziv programa, ki ga uporabljate v svoji izobraževalni ponudbi.

Naziv pridobljene poklicne/strokovne izobrazbe
Iz šifranta Naziv pridobljene poklicne/strokovne izobrazbe izberite ustrezen naziv poklicne/strokovne izobrazbe, ki jo posameznik pridobi po uspešno zaključenem javnoveljavnem izobraževalnem programu, oziroma v šifrantu izberite možnost »Drugo« in v polje Drugo ročno vpišite ustrezen naziv pridobljene poklicne/strokovne izobrazbe.

Vrsta izobraževanja* (Klasifikacija vrst izobraževalnih aktivnosti/izidov — KLASIUS-SRV)
V šifrantu Vrsta izobraževanja izberite ustrezno vrsto izobraževanja in učenja.

Področje izobraževanja* (Klasifikacija področij izobraževalnih aktivnosti/izidov — KLASIUS-P-16)
V šifrantu Področje izobraževanja izberite ustrezno vsebinsko področje in podpodročje izobraževanja.

Potrebni pogoji za vpis v program
Označite, ali je za vpis v program izobraževanja in učenja treba izpolnjevati pogoje ter navedite, katere.

Komu je program namenjen in način izvedbe programa*
Označite, katerim ciljnim skupinam je program izobraževanja in učenja namenjen, ter način(e) izpeljave programa.

Vsebina programa
Na kratko opišite vsebino programa 
izobraževanja in učenja. 
V polje Drugo vpišite informacije, ki so pomembne za vpis v izobraževalni program (npr. informativni dan, število vpisnih mest, gradivo itd.).
V polje Spletna stran programa navedite vašo spletno stran z opisom programa izobraževanja in učenja.
V polje Povezava na predstavitveni video lahko vpišete povezavo na predstavitveni video ustanove (Možna je le objava povezave iz YouTuba).

Kraj izvajanja programa*
Navedite kraj(e), kjer boste izvajali program izobraževanja in učenja.

Trajanje programa*
Pri izobraževalnih programih za pridobitev formalne izobrazbe navedite trajanje izobraževanja v letih.
Pri programih neformalnega izobraževanja in usposabljanja navedite obseg organiziranega dela v urah.

Termin* in cena programa
Vpišite datum(e) in kraj(e) izvedb(e) programa in druge informacije, ki so pomembne pri navedenih terminih.
Vpišite končno ceno programa izobraževanja in učenja in v polje Drugo navedite dodatne informacije, ki so pomembne pri ceni programa izobraževanja in učenja.

Oseba za stike*
Navedite ime in priimek osebe, ki je odgovorna za izpeljavo programa, njeno telefonsko številko in elektronski naslov.

Skip to content