Šolski center Celje, MIC, Izredno izobraževanje; Izredno izobraževanje

Naziv in naslov ustanove

Šolski center Celje, MIC, Izredno izobraževanje

Izredno izobraževanje

Pot na Lavo 22

3000 Celje

Savinjska regija

Prikaz logotipa

Kontaktni podatki ustanove

Kontaktna oseba

Drago Keše (vodja IO), Denis Kač (vodja MIC)

03 428 5828 in 03 428 58 26

drago.kese@sc-celje.si; denis.kac@sc-celje.si