Domov / Rezultati iskanja / Učinkovita organizacija samostojnega dela vodje in njegovih sodelavcev v podjetju

Učinkovita organizacija samostojnega dela vodje in njegovih sodelavcev v podjetju

Vsebina programa

Vodje bodo nadgradili znanje organizacije lastnega dela ter delegiranje del v skupini sodelavcev, ki jo vodijo. Na usposabljanju se bodo naučili: - kako učinkovito organizirati svoje delo; - kako učinkovito organizirati delo sodelavcem; - kako sodelavce usposabljati za samostojno, učinkovito opravljanje novega dela, s skladu s predpisi in merili pri delu.

Program je namenjen

  • Zaposleni

Način izvedbe

  • Tečaj
  • Predavanje
  • Praktično delo

Spletna stran programa

Drugo

Podjetja, s katerimi šola sodeluje v okviru praktičnega usposabljanja z delom ugotavljajo, da za sodobne procese vodenja v podjetju nimajo ustrezno usposobljenih vodij ali pa jih nimajo dovolj. Cilj usposabljanja je pridobiti usposobljene vodje, ki znajo učinkovito organizirati svoje delo in delo svojih sodelavcev v oddelku in med oddelki. Usposobljeni vodje morajo imeti tudi ustrezna psihološka in pedagoška znanje za usposabljanje sodelavcev, za njihovo samostojno, učinkovito opravljanje novih delovnih nalog.

POTREBNI POGOJI ZA VPIS V PROGRAM

Za vpis v program ni potrebno izpolniti nobenih pogojev.

Naziv pridobljene poklicne/strokovne izobrazbe

drugo

Javna veljavnost programa

Ne, program ni javnoveljaven

Vrsta izobraževanja

Dopolnilno, neformalno izobraževanje

Vsebinsko področje izobraževanja

Družbene vede, novinarstvo in informacijska znanost
Družbene vede in vedenjske znanosti, drugo

Oseba za stike

Tomaž Pintarič
073932245
tomaz.pintaric@sc-nm.si

Naziv ustanove

Kraj izvajanja programa

Novo mesto

Trajanje programa

Ure: 50

Termin izvedbe programa

  • 1.6.2018 - 31.10.2022 Novo mesto