Domov / Rezultati iskanja / Uspešna prijava in izvedba projekta

Uspešna prijava in izvedba projekta

Vsebina programa

Usposabljanje je namenjeno prikazu procesov, postopkov in orodij, ki jih uporabljamo v praksi za uspešno prijavo in izvedbo projektov. Če želimo pridobiti projekte s katerimi bomo uresničili razvojne in druge ideje, ki jih imamo, moramo znati poiskati ustrezne razpise za projekte, znati se moramo prijavite na te razpise in nato projekt ustrezno vsebinsko, finančno in časovno voditi. Projekt moramo tudi znati ustrezno voditi in predstaviti ter poskrbeti, da dosežejo cilje, ki smo si jih zastavili.

Program je namenjen

  • Zaposleni

Način izvedbe

  • Tečaj
  • Predavanje
  • Praktično delo

Spletna stran programa

Drugo

V razvojnih agencijah, občinskih upravah, mladinskih centrih in drugih podobnih inštitucijah, ugotavljajo, da imajo premalo znanja za uspešno prijavo in izvedbo projektov. Nimajo dodelane sistematike, kako za dano idejo najti projekt s katerim se bi le ta lahko uresničila. Večina zaposlenih na tem delu nima specifičnih znanj vodenja projekta. Ravno tako ne poznajo orodij za uspešno finančno in časovno vodenje projektov. Vsi opažamo, da brez dobrega plana projekta sodelujoči ne vedo, kdaj mora kdo in kaj narediti. Izvedba projekta je posledično neorganizirana, kontrola izvedbe pa nemogoča. Delegiranje nalog je precej lažje, če si zaposleni na podlagi planov projektov vnaprej načrtujejo svoje obveznosti, odločitve o morebitnih spremembah pa so zanesljivejše, če si lahko pomagamo z različnimi scenariji plana izvedbe. Zaradi tega je potrebno pripraviti in izvesti usposabljanje, ki bo zaposlenim dalo te kompetence ali pa jih bo izboljšalo.

POTREBNI POGOJI ZA VPIS V PROGRAM

Za vpis v program ni potrebno izpolniti nobenih pogojev.

Naziv pridobljene poklicne/strokovne izobrazbe

drugo

Javna veljavnost programa

Ne, program ni javnoveljaven

Vrsta izobraževanja

Dopolnilno, neformalno izobraževanje

Vsebinsko področje izobraževanja

Poslovne in upravne vede, pravo
Poslovne in upravne vede, drugo

Oseba za stike

Tomaž Pintarič
073932245
tomaz.pintaric@sc-nm.si

Naziv ustanove

Kraj izvajanja programa

Novo mesto

Trajanje programa

Ure: 70

Termin izvedbe programa

  • 1.6.2018 - 31.10.2022 Novo mesto